inloggen  |  aanmelden

Zwolle lanceert website ter bevordering van toegankelijkheid stad

Gepubliceerd op: 21 Juni 2017

De gemeente Zwolle heeft een website gelanceerd die richtlijnen geeft voor de inrichting en het gebruik van openbare ruimten met het oog op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De nieuwe website toegankelijkestad.zwolle.nl (zonder www) vormt daarmee een dynamisch handboek voor ontwerpers en werkvoorbereiders.

Zwolle kiest bewust voor een online toepassing in plaats van een handboek met richtlijnen. Hierdoor kan iedereen die de ontwerprichtlijnen beroepsmatig heeft deze overal en altijd raadplegen. Daarnaast is de informatie op de website eenvoudig en snel bij te werken zodat deze altijd actueel is.
 
Meldpunt
Een ander voordeel van de website is dat het online platform een meldpunt heeft waar gebruikers knelpunten of verbeterpunten kunnen melden. Via dit meldpunt kunnen inwoners ideeën aandragen om de stad toegankelijker te maken voor alle inwoners.
 
Toepassing ontwerprichtlijnen
De ontwerprichtlijnen die op de website van toegankelijke stad Zwolle dienen als uitgangspunt voor de inrichting van openbare ruimte. Wanneer er sprake is van conflicterende belangen kan op basis van goede argumenten worden afgeweken van deze richtlijnen.
 
Afwijken van richtlijnen
Van afwijking van de richtlijnen kan sprake zijn bij strijdigheid met de functie van het gebied, ecologische of cultuurhistorische waarden of een gebrek aan ruimte. Wanneer de afweging wordt gemaakt dat een bepaalde route niet of minder toegankelijk wordt, dan is de bedoeling dat in de directe omgeving naar een alternatief wordt gezocht.
 
Bron en foto: Gemeente Zwolle

Een greep uit ons leveranciersregisterStruyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...