inloggen  |  aanmelden

Zuid-Nederland investeert 52 miljoen extra in maatregelen klimaatverandering

Gepubliceerd op: 24 April 2017

De samenwerkende overheden in Noord-Brabant en Limburg gaan tot 2020 minimaal 52 miljoen extra investeren in maatregelen om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Na 2020 gaat het naar verwachting jaarlijks zelfs om 50 miljoen euro. Op dit moment besteedt Zuid-Nederland gezamenlijk al meer dan 500 miljoen per jaar aan maatregelen om het watersysteem en het klimaat te beheren. Tot 2020 komt daar dus minimaal 52 miljoen bij. 

Dit geld komt onder meer beschikbaar om de capaciteit van watersystemen te vergroten, hitteplekken in de stad te ‘verkoelen', de openbare ruimte groener te maken, regenwater beter op te vangen en de mogelijkheden te vergoten om regenwater in de bodem te laten infiltreren. De twee provincies, de waterschappen en de gemeenten ervaren klimaatverandering in Zuid-Nederland als urgent en acuut. Droogte, hitte, hagel en wateroverlast komen steeds vaker voor en veroorzaken veel schade en overlast. Ook nemen de risico’s voor gezondheid en veiligheid toe.
 
Directe gevolgen voor het waterbeheer
De aanpak van Zuid-Nederland hoort bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De regio vraagt voor de maatregelen ook een extra bijdrage van de rijksoverheid vanuit het Deltafonds. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) van de provincie Noord-Brabant overhandigde het Zuid-Nederlandse aanbod onlangs in Den Haag. Van den Hout: ‘We kunnen niet heen om de wetenschappelijke inzichten over de wereldwijde klimaatverschijnselen en de afspraken die regeringsleiders hebben gemaakt in Parijs. Klimaatverandering heeft direct gevolgen voor het waterbeheer en voor de manier waarop we de openbare ruimte in de toekomst inrichten.’

Bron: brabant.nl

Een greep uit ons leveranciersregisterStruyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...