inloggen  |  aanmelden

Zuid-Limburgse gemeenten helpen bij verduurzamen woning

Gepubliceerd op: 1 Oktober 2015

Achttien Zuid-Limburgse gemeenten hebben de afgelopen maanden samen gekeken naar projecten die een versnelling teweeg moeten brengen in het verduurzamen van koopwoningen. De samenwerking leidt ertoe dat de komende jaren meer dan 30.000 koopwoningen verduurzaamd worden.

De inspanningen leveren een forse bijdrage aan de energiedoelstellingen die zijn vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). "Door de samenwerking kunnen de gemeenten meer woningen verduurzamen met minder inspanning", zegt wethouder Ruud Guyt (voorzitter VNG energie-alliantie). "De gemeenten werken onder meer samen aan de ontwikkeling van een energieloket waar woningeigenaren terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van hun woning." Andere projecten die de gemeenten de komende periode gaan invoeren zijn `Dubbel Duurzaam' (combinatie verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen), het opleiden en inzetten van energiecoaches, een `zon-PV project' waarbij de eigenaren volledig ontzorgd worden en het project `Energiesprong' waarbij woningen energieneutraal worden gemaakt.
 
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) zijn energiedoelstellingen vastgelegd die in 2020 bereikt moeten zijn. Om deze doelstellingen te halen, worden regionale energieafspraken opgesteld, waarin gemeenten en provincie overeenkomen op welke wijze deze doelstellingen bereikt worden. Deze afspraken worden in december bestuurlijk bekrachtigd en vanaf 2016 uitgevoerd.
 
In het nationale energieakkoord voor duurzame groei (SER) is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten bij het stimuleren van de verduurzaming van koopwoningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gedurende een periode van drie jaar (2014-2016) een forse subsidie beschikbaar voor regionale ondersteuning om actief kennis en ervaring uit te wisselen en een regionale alliantie te vormen. Voor de regio Zuid-Limburg is een bedrag van ca. 400.000 euro beschikbaar voor de periode 2014-2016.

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...