inloggen  |  aanmelden

Zuid-Holland pakt met gemeenten leegstand kantoren aan

Gepubliceerd op: 8 September 2015

De provincie Zuid-Holland wil actief aan de slag met gemeenten om leegstaande kantoren en winkels te transformeren naar bijvoorbeeld woningen. Om te kijken wat mogelijk is, begint de provincie nog eind dit jaar met zogenoemde 'gebiedsgerichte pilots'.

"We willen niet alleen meer toetsen, maar ook meepoetsen", aldus gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van ruimtelijke ordening. Bom-Lemstra. Zij benadrukt dat de provincie zal blijven sturen op het voorkomen van leegstand, en dus nieuwbouw van kantoren, winkels of woningen waar geen behoefte aan is, zal tegenhouden. "Voor kantoren is Zuid-Holland landelijk koploper in de leegstand met bijna twintig procent. Voor winkels staat in onze provincie ruim 10 procent leeg; met uitschieters in sommige gemeenten waar 1 op de 3 winkelpanden leegstaat. De vraag die we onszelf moeten stellen is dus: hoe vormen we het bestaande zo slim mogelijk om naar de vraag van nu en morgen?"

Aan nieuwe kantoren, detailhandel of bedrijventerreinen zal volgens Bom-Lemstra in Zuid-Holland nog nauwelijks behoefte zijn. Anders ligt dat voor wonen: er is grote behoefte aan stedelijk wonen en wonen in de binnenstad. Tot 2030 verwachten de provincie een stedelijke woonwens van circa 230.000 woningen in Zuid-Holland. "Tegelijk zien we een groot tekort aan plekken waar dit gerealiseerd kan worden en juist een overschot aan 'uitleglocaties', dus aan de randen van steden en dorpen. Wij hebben redelijk nauwkeurig in beeld dat in de regio's slechts 60 procent van die woonbehoefte gerealiseerd kan worden. We hebben het hier dus over ruim 90.000 woningen die niet gebouwd zullen worden als het roer niet omgaat.

Bij de pilots die de provincie samen met de gemeenten wil uitvoeren, heeft het stedelijk gebied en gebieden rondom stations de eerste prioriteit voor de provincie. Bom-Lemstra verwacht dat de eerste pilots eind dit jaar al moeten kunnen beginnen. “Als het gaat om het stedelijk wonen, zie ik kansen voor transformatie van leegstaand vastgoed en gebieden naar betaalbare koop- en huurwoningen."

Een greep uit ons leveranciersregisterRoelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...