inloggen  |  aanmelden

Zo haalt u meer uit uw wegen(onderhouds)budget.

Gepubliceerd op: 20 Juni 2014

Door het toepassen van Tensar® funderingstabilisatie en asfaltwapening hebben we reeds vele jaren aangetoond dat wegen langer mee zullen gaan en kosten gereduceerd. Tensar® funderingstabilisatie en systemen voor asfalt-wapening bestaan uit een serie producten die zichzelf bewezen hebben gedurende meer dan 30 jaar.


Funderingsstabilisatie met TriAx:
Het bewezen effect van Tensar TriAx is een gestabiliseerde funderingsconstructie, welke een veel hogere belasting kan opnemen. Dit resulteert in een verlenging van de levensduur of bij een gelijk draagvermogen, reductie in de funderingsdikte.
Vaak wordt nog funderings-“wapening” gebruikt maar dat is niet dezelfde functie als “stabilisatie”. Conform de CE-markering vereisen beide functies verschillende prestatie eigenschappen, verschillende ontwerpmethoden en verschillende vormen van specificatie.

De CROW heeft dit al in 2002 (publicatie 157) aangeven en daarmee de basis gelegd van het vergelijken van producten; niet op generieke eigenschappen (bv treksterkte) maar op basis van werkelijk waargenomen praktijkgedrag (bv weerstand tegen spoorvorming, of verhoging van de verkeersbelasting). De CROW heeft de invloed van het verbeterende effect op het draagvermogen, door het toepassen van een geogrid, uitgedrukt in een funderingsdiktereductiefactor (FRF) en levensduurverlengingsfactor (LVF). De invloed is daarbij afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond en een bepaald type geokunststof (gekenmerkt door de productiewijze). Hieruit blijkt vooral dat een product onder belasting maar een geringe initiële vervorming mag ondergaan, ofwel het (geogrid) moet vormvast zijn voor een maximaal effect.
 
Naast deze voordelen hebben de Tensar geogrids nog enkele andere voordelen bij de toepassing op een slecht draagkrachtige ondergrond. TriAx heeft een verbeterde opsluiting van het funderingsmateriaal, waardoor het mogelijk is om ook op een slecht draagkrachtige ondergrond een relatief hoge verdichtingswaarde te bereiken. Daarnaast worden differentiële zettingsverschillen (ofwel zettingssprongen) genivelleerd.
 
Asfaltwapeningen: specifiek voor het optredende (scheur)probleem!
Tensar asfaltwapeningen zijn dusdanig ontworpen dat ze twee structurele asfaltproblemen aanpakken: vermoeiingsscheuren of reflectiescheuren. Daarnaast wordt spoorvorming en scheurdoorgroei veroorzaakt door zettingsverschillen bij wegverbredingen voorkomen. Asfaltverhardingen die blootstaan aan zware of langdurige belasting profiteren van Tensar  asfaltwapeningen, net als scheurvorming vanuit een cement gebonden funderingslagen.

Met Tensar asfaltwapeningen worden scheur- en spoorvorming wezenlijk vertraagd en vermindert. Dit resulteert direct in een groter onderhoudsinterval en dus in minder onderhoudskosten per jaar in vergelijking tot traditionele herstelmethoden. Kortom u krijgt als wegbeheerder een langere structurele levensduur wat het een duurzame en efficiënte oplossing maakt.

Maar ook praktisch overwegingen bepalen de keuze voor een bepaald type asfaltwapening. Men kan daarbij denken aan bv positie in het asfalt, waterafsluiting en natuurlijk tijd. Tensar heeft daarvoor een breed scala bestaande uit geogrids en composieten voor het verlengen de levensduur en gedrag van asfaltverhardingen.
Voor de reparatie van kleine wegvakken of bij incidentele scheuren levert Tensar® bijvoorbeeld specifieke zelfklevende glasvezel asfaltwapening genaamd Tensar GlasstexPatch.

Al dit natuurlijk bij een goede verwerking van de producten. Tensar biedt daarom naast praktische en projectspecifieke adviezen, ook duidelijke installatierichtlijnen en hands-on ondersteuning bij het opstarten van uw project. wij kunnen u bijvoorbeeld verwijzen naar een installateur voor onze asfaltwapeningen.
 
De toepassing van onze geogrids zal ook in uw project uw (onderhouds-) kosten besparen, neemt daarom contact op met ons !
 
Tensar International, Helftheuvelweg 11 – 5222 AV ´s-Hertogenbosch
T. +31(0)73 624 19 16   -   info@tensar.nl   -   www.tensar.nl

         

                 
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...