inloggen  |  aanmelden

Zes gemeenten Duin- en Bollenstreek investeren in groen en recreatie

Gepubliceerd op: 20 Juli 2016

De zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek zetten samen de schouders onder het bevorderen van groen en recreatie in het gebied. Ze hebben hun plannen onder de titel ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ ingediend bij de provincie Zuid-Holland, die er een subsidie van 2,25 miljoen euro tegenover zet. 

De gemeenten Katwijk, Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben in samenwerking het Gebiedsprogramma Groen opgesteld voor de streek. Daarmee willen ze de komende jaren inzetten op verbetering en betere benutting van de groene gebieden en op het bevorderen zodat burgers en bezoekers daar jaarrond recreatief van kunnen genieten. Dat willen ze bewerkstelligen door een tiental projecten uit te voeren die zijn gestoeld op de pijlers identiteit, beleving en natuur. De Duin- en Bollenstreekgemeenten willen twintig ‘groene parels’ binnen hun grenzen gaan verbinden, zodat ze als een parelketting in het gebied komen te liggen en de recreant zich op natuurlijke wijze van de één naar de ander kan bewegen. Voorbeelden van die ‘parels’ zijn bijvoorbeeld de Keukenhof, het Oosterduinsemeer en de ruïne van Teylingen.
 
Start in 2017
Naast de parels krijgen ook de entrees van de streek een boost en komen er bloemrijke bermen in het hele gebied. De Provincie Zuid-Holland heeft voor deze projecten 2,25 miljoen euro toegezegd voor de komende vier jaar. Met de bijdragen van de gemeenten zelf en de regio Holland Rijnland komt het beschikbare budget op minimaal 65, miljoen euro. Begin 2017 zal gestart worden met de eerste groen- en recreatieprojecten, uitgevoerd door de gemeenten.
 
Bron: BlikOpNoordwijk 

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...