inloggen  |  aanmelden

Windpark Wieringermeer gaat door

Gepubliceerd op: 10 Mei 2016

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het 'Windpark Wieringermeer' ongegrond verklaard. De 75 bestaande solitaire windturbines mogen worden vervangen door lijnopstellingen met 90 nieuwe, grotere windturbines. Veertig bedrijven en omwonenden hadden bezwaren ingediend tegen het rijksinpassingsplan van de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. 

Volgens de bezwaarmakers ontbreekt het draagvlak voor het windpark onder de bewoners van de Wieringermeerpolder en is nooit een gedegen onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van het windpark. Zij vrezen bovendien dat hun woongenot wordt aangetast door zichthinder, lichthinder, geluidsoverlast en slagschaduw door de windturbines. Ook zijn ze bang dat het landschap en de natuur worden aangetast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft al deze bezwaren ongegrond verklaard.
 
Op een punt zijn de bezwaarmakers in het gelijk gesteld. De luchthavenregeling van de provincie Noord-Holland voor de verplaatsing van het zweefvliegveld is gedeeltelijk vernietigd. Omdat de luchthavenregeling in strijd is met de provinciale verordening, had het provinciebestuur gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid omdat sprake zou zijn van zwaarwegende maatschappelijk belangen. Deze vernietiging staat de aanleg van het Windpark Wieringermeer echter niet in de weg.
 
Het rijksinpassingsplan maakt een windpark mogelijk met 90 windturbines in de Wieringermeerpolder. De bestaande 75 windturbines worden vervangen door 90 nieuwe, grotere windturbines, verspreid over een gebied dat van noord naar zuid bijna 17 kilometer en van oost naar west ongeveer 13 kilometer meet. Daar zit ook de zogenoemde Poldermolen bij, een windturbine waarin de gemeenschap kan participeren. Verder maakt de uitbreiding van het ECN-testpark onderdeel uit van het Windpark Wieringermeer. Dit testpark doet onderzoek en voert metingen uit voor de certificering van de prototypes. De initiatiefnemers van het windpark zijn Nuon, Energieonderzoek Centrum Nederland en Windcollectief Wieringermeer. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...