inloggen  |  aanmelden

Wethouders Stedendriehoek willen betere fietsverbindingen

Gepubliceerd op: 23 December 2014

Wethouders van de regio Stedendriehoek hebben de intentie uitgesproken om betere, directere verbindingen in de regio aan te gaan leggen. Het gaat onder andere om een snelfietsroute langs de provinciale weg tussen Apeldoorn en Deventer.

De wethouders van de betrokken gemeenten hebben daarover een aantal afspraken gemaakt. Zo willen ze een samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen de gemeentes Apeldoorn, Voorst en Deventer om een snelfietsroute te ontwikkelen langs de provinciale weg tussen Apeldoorn en Deventer. Daarnaast wordt er een lobby gestart voor de route langs de A1 tussen Apeldoorn en Deventer gericht op de fietsvoorzieningen aan/op de A1-IJsselbrug en de A50-brug. Deze bruggen zijn op dit moment alleen toegankelijk voor autoverkeer waardoor fietsers soms ver moeten omfietsen.
 
Voor de route Apeldoorn - Epe wordt in januari een maatregelenpakket met kostenraming uitgewerkt om van deze route een snelfietsroute te maken. De routes Apeldoorn - Dieren (langs het kanaal of provinciale weg) en Deventer - Zutphen (langs provinciale weg) worden in het voorjaar of de zomer uitgewerkt in een maatregelenpakket. Het doel is van al deze routes een snelfietsroute te maken.
 
De fietsverbindingen zijn onderdeel van de zogeheten fietsruggengraat van de regio Stedendriehoek, een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Met deze fietsruggengraat wil de regio Stedendriehoek de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid vergroten, zowel regionaal als lokaal. De fietsruggengraat bestaat in totaal uit tien verbindingen: tussen de drie steden onderling en tussen de steden en omliggende kernen. Per verbinding zijn een aantal routes denkbaar. Van al deze routes zijn het gebruikspotentieel en de fysieke mogelijkheden in beeld gebracht. Ook is in kaart gebracht welke maatschappelijke baten de routes hebben voor de regio.
 
De voorstellen voor de verbeteringen zijn gemaakt door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, provincie Gelderland en regiogemeentes. De wethouders van de betrokken gemeenten hebben 18 december in Zutphen ingestemd met deze voorstellen, in het overleg genaamd de Bestuurlijke Carrousel. Alle verbindingen worden nu eerst verder uitgewerkt. Vervolgens moeten de colleges of eventueel gemeenteraden van de betrokken gemeenten de afspraken nog wel bekrachtigen.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...