inloggen  |  aanmelden

Westfriese gemeenten werken ondergronds samen

Gepubliceerd op: 22 Juni 2015

De Westfriese gemeenten en beheerders van kabel- en leidingnetwerken hebben samen werkafspraken gemaakt. In de openbare grond liggen verschillende kabels en leidingen zoals gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Graven in de grond moet dus gecoördineerd worden. 

De kabels en leidingen in de grond stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Netbeheerders lopen bij grensoverschrijdende projecten tegen verschillende regels en afspraken aan. Voor de praktische omgang met deze kabels en leidingen kende de regio Westfriesland maar weinig uniforme werkafspraken. Sterker nog: er was sprake van een lappendeken aan regels. Dit belemmerde de uitvoering van werkzaamheden in de ondergrond, zowel voor netbeheerders als voor gemeenten. Geregeld leverde dit complexe situaties op, met onnodige overlast voor bewoners tot gevolg.
 
De zeven Westfriese gemeenten hebben daarom een integrale verordening voor kabels en leidingen ontwikkeld, genaamd Integrale Verordening voor Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). In deze regeling staan de rechten en plichten van de betrokken partijen bij het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen. De AVOI zorgt regionaal voor een uniforme procedure voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden voor iedere netbeheerder.
 
Doordat de buurgemeenten onderling hebben samengewerkt en afgestemd is onderling meer duidelijkheid ontstaan, zowel voor de gemeenten als de netbeheerders. De AVOI voorkomt verwarring en onlogische verschillen in regelgeving tussen gemeentes in de regio. Dit is belangrijk, omdat het belang om de ondergrondse openbare ruimte efficiënt te benutten steeds groter wordt. Het aantal ondergrondse netwerken neemt toe en ook vanuit andere disciplines als afvalinzameling, waterberging, boomstandplaatsen enzovoorts is er behoefte aan ondergrondse ruimte. 

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...