inloggen  |  aanmelden

West-Friesland investeert in economie

Gepubliceerd op: 14 Juli 2015

De zeven West-Friese gemeenten zullen van 2016 tot en met 2019 jaarlijks 175.000 euro investeren in de regionale economie. De gemeenten zetten hiermee in op het verbeteren van het ondernemersklimaat in West-Friesland en de promotie daarvan. 

Om de sterke en vitale West-Friese economie te behouden is een regionale economische agenda opgesteld. Het doel is om werkgelegenheid in de regio te behouden en verder te ontwikkelen. Ook willen zij bestedingen in de regio behouden en daarmee het voorzieningenniveau op peil houden. Dit betekent aandacht voor voldoende banen voor inwoners binnen acceptabele reisafstand, voldoende gekwalificeerde mensen voor de vacatures in West-Friesland en voldoende innovatie voor een vitale economie.
 
Samen met het bedrijfsleven en onderwijs is ook een uitvoeringsagenda met projectinitiatieven opgesteld, zoals investeren in goede dienstverlening aan bedrijven, het verbeteren van bedrijventerreinen en infrastructuur. Daarnaast staan er op de agenda investeringen in onder meer digitaal duurzame infrastructuur en locatiebeheer, innovatieve werklocaties en verbetering van bedrijvenclusters.
 
Vooruitlopend op de start van de agenda in 2016 hebben de West-Friese gemeenten voor 2015 100.000 euro vrijgemaakt voor de eerste projectinitiatieven: een nieuwe regionale detailhandelsvisie, regeldrukvermindering, Seed valley talent, samenwerking onder nautische bedrijven en samenwerking op toeristisch gebied.

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...