inloggen  |  aanmelden

West-Brabant gaat voor breedband en transformatie woningmarkt

Gepubliceerd op: 14 Juli 2015

De colleges van burgemeester en wethouders van de West-Brabantse gemeente zetten vol in op de realisatie van glasvezel in het buitengebied. Daarnaast werken ze samen aan een toekomstbestendige woningmarkt. Deze twee afspraken zijn gemaakt tijdens een netwerkbijeenkomst met alle West-Brabantse colleges.

West-Brabant wil de eerste Brabantse regio worden met een glasvezelnetwerk in het hele buitengebied. Door digitalisering neemt het belang van snel internet voor bedrijven en huishoudens toe. In buitengebieden ontbreekt het vaak aan snel internet, omdat het voor de markt niet rendabel is hierin te investeren. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) beheert het Breedbandfonds. Eind dit jaar wordt bekend welke marktpartij het project voor de aanleg van glasvezel gaat uitvoeren. Regiogemeenten gaan dan direct in gesprek om een snelle aanleg mogelijk te maken.
 
Vergrijzing en verduurzaming hebben grote gevolgen voor de West-Brabantse woningmarkt. Omdat het aantal huishoudens in de regio nauwelijks meer groeit, is nieuwbouw geen antwoord op deze uitdagingen. Wethouder Toine Theunis van Roosendaal gaat samen met West-Brabantse colleges,  woningbouwcorporaties en marktpartijen de veranderende omstandigheden het hoofd bieden. Ook het zakelijk vastgoed, zoals kantoren en winkels, worden hierbij betrokken.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...