inloggen  |  aanmelden

Website bodemambities brengt effecten gebiedsontwikkeling in beeld

Gepubliceerd op: 31 Oktober 2013

De nieuwe website bodemambities.nl van het RIVM biedt een hulpmiddel voor overheden en adviesbureaus bij gebiedsontwikkeling en beleidsplannen die een effect hebben op de bodem of ondergrond. Animaties op vier hoofdthema’s brengen helder in beeld waar kansen liggen.
 

De ondergrond wordt steeds intensiever benut en de bodem heeft een belangrijke functie bij het opvangen van gevolgen van de klimaatverandering. Het afstemmen van activiteiten in de bodem en ondergrond is dus een uitdaging voor overheden. De nieuwe website biedt informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van bodem en ondergrond. Het is tevens een platform waarop voorbeelden van bodembeheer worden uitgewisseld. De site biedt een keur aan informatie per bodemthema. Dat zijn in dit geval stad en industrie, wonen, recreatie, natuur en landbouw. In beeldende animaties wordt duidelijk wat de effecten en kansen zijn van ingrepen op de bodem. Zo toont het bijvoorbeeld hoe een daktuin op een flat bijdraagt aan de waterberging in een woonwijk of hoe het toepassen van randen langs akkers zorgt voor minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Iedere animatie is voorzien van een korte toelichting en een verwijzing naar achterliggende informatie. Bodemambities gaat uit van een brede kijk op bodembeheer. Een belangrijk voordeel daarvan is dat veel meer aanknopingspunten met ruimtelijke ontwikkeling ontstaan. Daardoor kunnen kansen die de bodem en ondergrond bieden, beter worden benut en kunnen risico’s die bodemgebruik met zich meebrengt, beter wordt ingeschat.

De animaties vormen een startpunt voor een discussie over de invulling van een Nota Bodembeheer of een Structuurvisie Ondergrond. Ze kunnen ook worden gebruikt om bestaande initiatieven van overheden visueel toe te lichten. De animaties zijn ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant van Rijkswaterstaat. De site zelf is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit de Rijksoverheid, VNG, IPO, UvW, Royal Haskoning en KAM Milieuadvies. De site wordt beheerd door het RIVM.

Bron: RIVM
(illustratie: www.bodemambities.nl)
 

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...