inloggen  |  aanmelden

Waterschappen en Rijk ondertekenen Green Deal Energie

Gepubliceerd op: 22 Maart 2016

De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Het doel is binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de Green Deal Energie, die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ondertekende met de waterschappen en de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Doel van de Green Deal is de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen vele middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, duurzame biomassa, terreinen en oppervlaktewater. In een eerdere Green Deal Energie (2011) spraken de waterschappen al met het Rijk af meer biogas te produceren, door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen naar `Energiefabrieken'.
 
De nieuwe Green Deal stimuleert daarnaast toepassing van andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals windenergie, zonne-energie, warmte- en koudeopslag en waterkracht. Doel is in 2025 energieneutraal te worden. Daarvoor moeten de waterschappen net zoveel duurzame energie opwekken als nodig is om de bevolking van een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien. De nieuwe Green Deal Energie is een volgende stap in de uitvoering van het SER Energieakkoord, waarin is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor 40% in het eigen energieverbruik zullen voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.
 
Aan de Green Deal Energie is een onderzoekstraject gekoppeld van de STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende jaren wordt gezamenlijk meer dan 800 duizend euro extra geïnvesteerd in innovaties en onderzoek naar energieproductie en energiebesparing in het waterbeheer. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid meer energie te besparen bij de poldergemalen van de waterschappen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...