inloggen  |  aanmelden

Waterschap wil biogas produceren voor 5000 huishoudens

Gepubliceerd op: 3 December 2015

Het waterschap Vallei en Veluwe onderzoekt de mogelijkheden om een bio-energie centrale in Harderwijk bij de rioolwaterzuivering op te richten. De centrale is een installatie op de rioolwaterzuivering die biomassa, dus maaisel, mest en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector, verwerkt tot biogas en bodemverbeteraars.

Het biogas dat vrijkomt wordt in de installatie gezuiverd en opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit groene aardgas wordt geleverd aan het aardgasnet. Het vergiste materiaal wordt verwerkt tot digestaat en struviet en vervolgens tot bodemverbeteraars die in de landbouw kunnen worden gebruikt.
 
"De installatie gaat draaien op de restwarmte van de zuivering, dus op eigen energie," aldus heemraad Bert van Vreeswijk. "We gaan in Harderwijk 8.000.000 m3 biogas per jaar produceren vanaf 2018 gedurende 12 jaar, genoeg voor meer dan 5.000 huishoudens. Dit gaat volgens de huidige inzichten gepaard met de productie van 1.250 ton struviet en 6.600 ton gedroogde vergiste mest zonder ziektekiemen (digestaat).
 
“Het produceren van biogas doen we ook al op onze grondstoffen- en energiefabrieken, nieuw is het inzamelen van mest en het afzetten van de bodemverbeteraar. Dit willen we doen met een private partner die de kennis en kunde heeft op dit gebied. Of en hoe deze samenwerking verder vorm krijgt, maakt deel uit van het onderzoek dat we nu kunnen starten. Omdat het met een private partner is, gaan we de mogelijkheden van een op te richten B.V. onderzoeken." In april 2016 is het onderzoek afgerond en neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de oprichting van de bio energie centrale bij de rioolwaterzuivering Harderwijk, de BECH B.V.

Een greep uit ons leveranciersregister


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...