inloggen  |  aanmelden

Warmterotonde moet Zuid-Holland verwarmen

Gepubliceerd op: 20 Oktober 2015

In het zuidelijke deel van de Randstad is in 2030 flinke reductie van CO2-uitstoot mogelijk door andere warmtebronnen te gebruiken dan nu. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Westland, de provincie Zuid-Holland, E.ON, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Westland Infra en het Havenbedrijf Rotterdam.

De samenwerkende partijen zijn op zoek naar een duurzame oplossing die de verwarming in de toekomst veilig stelt en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringt op een kosten-efficiënte wijze. Het idee is om een ondergrondse ring aan te leggen van grote waterleidingen. Die leidingen vervoeren warmte naar stedelijke en glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland. Die warmte komt als restwarmte uit het havengebied of uit duurzame bronnen, zoals warmte uit de aarde. Zo worden woningen, bedrijven en kassen verwarmd.
 
Voor panden die straks via de Warmterotonde worden verwarmd, is CO2-reductie van 60% mogelijk. De Warmterotonde levert warmte uit bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en aardwarmte (geothermie). Ook andere nieuwe bronnen (met lagere emissies) zullen een aansluiting kunnen krijgen op de Warmterotonde, hiermee kunnen de emissies van schadelijke stoffen nog verder afnemen. Het unieke van de Warmterotonde zijn echter de schaalgrootte en flexibiliteit.
 
De Warmterotonde moet haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar zijn en blijven. Daarom zal het warmtenet in fasen worden aangelegd. Het onderzoek is een resultaat van de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Westland, de provincie Zuid-Holland, E.ON, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Westland Infra en het Havenbedrijf Rotterdam. Het initiatief ligt bij het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, waar in totaal 27 publieke en private partijen samen werken, met als doel het duurzaam verwarmen van 350.000 woningen en 1.000 hectare glastuinbouw in het jaar 2020. Met Cluster West wordt de helft van deze doelstelling gerealiseerd.

Een greep uit ons leveranciersregister


Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...