inloggen  |  aanmelden

Warmtenet Hengelo levert duurzame energie aan Eaton Industries

Gepubliceerd op: 21 Mei 2015

Warmtenet Hengelo heeft het warmte-opwekstation aan de Scandinaviëlaan officieel in gebruik genomen. Warmtenet Hengelo voorziet de productievestiging van Eaton Industries van warmte door het aan te sluiten op een moderne, hout gestookte installatie. Ook heeft Warmtenet Hengelo zonnepanelen geïnstalleerd voor het opwekken van duurzame elektriciteit.

Eaton realiseert minimaal 50% CO2-reductie op de energielevering door aan te sluiten op Warmtenet Hengelo. Als piek- en back-upvoorziening is gekozen voor een innovatieve HR+++ gasinstallatie om het gebruik van fossiele brandstof te beperken.

Als er capaciteit over is, levert Warmtenet Hengelo duurzame warmte aan Galvano. Deze kan met name in de daluren bij Galvano worden ingezet voor ruimteverwarming en bij het productieproces. Voor Warmtenet Hengelo is het aansluiten van Eaton en Galvano een belangrijke stap om ook andere bedrijven op het bedrijventerrein Westermaat te kunnen verduurzamen.

Warmtenet Hengelo ontving subsidie om Eaton Industries te verduurzamen uit het subsidieprogramma de Energiesprong (Platform31) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hiermee wil het ministerie partijen in beweging zetten om innovatief om te gaan met energiegebruik.

Op dit moment zijn er ruim 525 woningen aangesloten op het warmtenet. Verder levert Warmtenet Hengelo (duurzame) warmte aan ruim 80.000 m2 utiliteitsgebouwen van het ROC, Twentebad, Metropool, Siemens, Projectbureau in Hart van Zuid en de gebouwen in het Gezondheidspark. Warmtenet draagt in belangrijke mate bij aan realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de klanten, de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel.

Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...