inloggen  |  aanmelden

VNG wil duidelijke veiligheidseisen voor gemeentetunnels

Gepubliceerd op: 1 Maart 2012

De VNG is bang dat de aanleg van gemeentelijke tunnels vertraging zal oplopen omdat het kabinet nog steeds niet met veiligheidseisen voor gemeentetunnels is gekomen. Gemeenten die nieuwe tunnels bouwen of oude renoveren, zullen die pas willen opleveren als de eisen klip en klaar zijn.

 

Minister Schultz van Verkeer wil de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels wijzigen. In een voorstel daartoe zijn wel al de veiligheidseisen voor rijkstunnels gespecificeerd, maar die voor gemeentetunnels laten nog altijd op zich wachten. Volgens de VNG zal dit leiden tot vertraging bij de aanleg en oplevering van het laatste type tunnels. Niemand wil immers het risico lopen een tunnel op te leveren die achteraf niet aan de eisen blijkt te voldoen. Omdat gemeentewegen zelf, de verkeersstromen op die wegen en gebiedsinrichting in gemeenten vaak heel anders zijn dan in het geval van rijkswegen, zijn ook de veiligheidseisen aan rijks- en gemeentetunnels wezenlijk anders. Het wachten is dus echt op een extra document met maatwerk voor gemeentetunnels.

 

Ook vindt de VNG het geen goed idee dat de landelijke Commissie Tunnelveiligheid wordt opgeheven.  Het kabinet wil deze commissie vervangen door een kenniscentrum Tunnels. Volgens de VNG kan dat er toe leiden dat gemeentes straks ieder op zich het wiel moeten gaan uitvinden op zoek naar de juiste eisen. Ook dat kan weer voor vertraging zorgen, maar zeker ook voor hogere kosten, meent de VNG.

 

Bron: Binnenlands Bestuur


Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...