inloggen  |  aanmelden

VNG: NS moet betalen voor kosten fietsparkeren stations

Gepubliceerd op: 11 Februari 2014

VNG steunt het advies van het Fietsberaad om de kosten voor het fietsparkeren bij stations eerlijk te verdelen tussen Rijk (ProRail), NS en gemeenten. VNG vindt dat de NS op dit moment slechts een fractie van de feitelijke kosten voor zijn rekening neemt, terwijl de fietsenstallingen vooral voor de klanten van NS bedoeld zijn.
 

VNG verzoekt staatssecretaris Mansveld dit te regelen in de nieuwe vervoerconcessie voor NS en de beheersconcessie voor ProRail. Het Fietsberaad constateert dat de samenwerking tussen gemeenten, NS en ProRail bij de aanpak van de problematiek rondom de fietsenstallingen bij stations niet altijd naar wens verloopt. Het Fietsberaad pleit er daarom voor dat de gemeenten hier de regierol krijgen. Gemeenten willen de regierol bij de aanpak van de problematiek rondom de fietsstallingen bij stations wel op zich nemen. Maar dan moet éérst expliciet zijn vastgelegd dat genoemde partijen evenwichtig bijdragen aan de kosten van fietsparkeren bij stations. De gemeenten vinden dat NS een nader te bepalen jaarlijkse financiële bijdrage moet leveren aan de kosten van de fietsenstallingen bij stations. Deze bijdrage zou via een fondsconstructie aan gemeenten met een of meerdere stations beschikbaar moeten worden gesteld.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...