inloggen  |  aanmelden

VNG maakt overzicht voortgang energiebesparing koopwoningen

Gepubliceerd op: 6 Juni 2016

De VNG heeft voor elke regio in Nederland een overzicht gemaakt van de voortgang van de ondersteuningsstructuur voor energiebesparing bij particuliere woningen. Per regio wordt getoond welke opgave de regio heeft, hoe de huidige stand van zaken is, welke doelen de regio nastreeft en welke elementen op dit moment bij de regionale aanpak zijn betrokken. 

Alle 390 gemeenten verspreid over 29 regio's staan op de kaart. Ook de aanwezigheid van energieloketten, bedrijvenallianties en lokale energie coöperaties (veelal burgerinitiatieven) is per gemeente te zien op kaart. In het Nationaal Energie Akkoord is voor het onderdeel particuliere woningen namelijk afgesproken dat in elke gemeente een energieloket komt, en dat in elke regio allianties worden gevormd om de woningeigenaar te ontzorgen. Een alliantie kan bijvoorbeeld bestaan uit een samenwerking tussen bedrijven, lokale energie coöperaties, overheden, instelling etc. Per regio kan dit verschillen.
 
De VNG heeft een structuur opgezet om gemeenten te ondersteunen bij deze opgave. Hiervoor is een regiostructuur gehanteerd. In 29 regio’s is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt om de ontzorging van woningeigenaren vorm te geven, om partijen bij elkaar te brengen en om kennis en expertise op te doen zodat partijen in de regio’s en de gemeenten in staat zijn om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad te realiseren.

Bron: vng.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...