inloggen  |  aanmelden

VNG informeert over Raamovereenkomst Verpakkingen

Gepubliceerd op: 16 Oktober 2012

De VNG organiseert op 18 oktober een informatiebijeenkomst over de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022. Belangrijk onderdeel is de presentatie van het advies van de Commissie Duurzaamheid Verpakkingen.

 

Zoals bekend heeft de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen niet ondertekend. Deze overeenkomst moet compensatie bieden voor het afschaffen van de verpakkingenbelasting. De VNG is van mening dat er onvoldoende duurzaamheidsambitie spreekt uit de overeenkomst. Om die reden is de Commissie Duurzaamheid Verpakkingen gevraagd een advies uit te brengen. De aanbevelingen die daaruit voortkwamen, zijn de afgelopen periode tijdens bijeenkomsten van VNG-leden besproken. Een definitief besluit wordt één dezer dagen verwacht. 

 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 18 oktober kunnen gemeenteambtenaren die belast zijn met afval en inzameling zich laten informeren over de laatste stand van zaken. De informatie dient ter ondersteuning van hun advisering richting colleges en gemeenteraden. Hans van der Vlist, voorzitter van de Commissie Duurzaamheid Verpakkingen, presenteert de aanbevelingen en ook wordt er ingegaan op de besluitvormingsprocedure van de komende maanden. Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar Petra.Jagt@vng.nl

 

Bron: vng.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...