inloggen  |  aanmelden

VNG eist bedenktijd over Raamovereenkomst Verpakkingen

Gepubliceerd op: 28 Augustus 2012

Het VNG bestuur gaat vooralsnog niet akkoord met de Raamovereenkomst Verpakkingen, waarin het statiegeldsysteem overboord wordt gegooid in ruil voor andere duurzaamheidsmaatregelen. Het bestuur wil eerst een onderzoek afwachten en de leden raadplegen.

 

Het bestuur van de VNG ondertekent de overeenkomst nog niet omdat het eerst de uitkomsten wil afwachten van een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van deskundigen, naar de verdere verduurzaming van verpakkingen. De onderzoekscommissie, onder leiding van oud-secretaris-generaal van VROM, Hans van der Vlist, is ingesteld om de VNG en haar leden te adviseren over het 'Conceptakkoord Verpakkingen' en waar nodig aanvullingen en invullingen voor te stellen om met dit conceptakkoord een sterker accent op verduurzaming van de kunststofketen te leggen.

 

Vervolgens zal het VNG bestuur in vier bijeenkomsten voor haar leden de bevindingen vanuit het onderzoek presenteren zodat gemeenten zich daarover kunnen uitspreken. Ook komt tijdens de bijeenkomsten de inhoud en uitwerking van het conceptakkoord aan bod. Na de ledenbijeenkomsten zal het VNG-bestuur een nader standpunt innemen inzake het akkoord.

 

Bron: VNG


Een greep uit ons leveranciersregister


Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...