inloggen  |  aanmelden

Vijf vragen over wegdekreflectie

Gepubliceerd op: 19 Februari 2015

aan Frank Kolderie, productmanager Verkeer en Milieu en namens Struyk Verwo Infra lid van de werkgroep wegdekreflectie.

1. Waarom spreekt men steeds meer over wegdekreflectie?

‘De Nederlandse regering wil bijdragen aan een meer duurzame leefomgeving door het opstellen van het Energieakkoord. Dit SER-energieakkoord bevat concrete doelstellingen voor gemeenten: onder meer 20% energiebesparing op openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in 2020 ten opzichte van 2013. Door wegdekreflectie mee te nemen in het lichtontwerp kan wel 30% op energiegebruik bespaard worden. Maar liefst 50% van het gemeentelijk energiegebruik gaat op aan de verlichting van de openbare ruimte,
dus er is veel te winnen.’
 
2. Hoe werkt wegdekreflectie eigenlijk?
‘Doordat de bestrating of asfalt een lichter toeslagmateriaal heeft, zijn het wegverloop, personen en obstakels beter zichtbaar. We kunnen verder kijken. Dusdanig, dat de openbare verlichting gedimd kan worden en op sommige plaatsen zelfs kan worden uitgeschakeld.’
 
3. Op welke wijze kan wegdekreflectie worden toegepast?
‘In verblijfsgebieden zoals woonwijken draagt de hoge helderheid van zowel de rijbaan als het trottoir bij aan een betere gezichtsherkenning. Daarmee heeft wegdekreflectie direct invloed op het veiligheidsgevoel van de inwoners. In gebieden met een verkeersfunctie kan naast reflecterend asfalt het wegverloop verder geaccentueerd worden door witte trottoirbanden toe te passen die goed…
 
Lees verder

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...