inloggen  |  aanmelden

Vernieuwingsplannen Amsterdam bijgesteld

Gepubliceerd op: 22 Mei 2012

De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties die in de stad functioneren, hebben de vernieuwingsplannen voor stadsdeel Nieuw West in overleg bijgesteld. Oude plannen bleken door de crisis niet langer uitvoerbaar, maar ook de rolverdeling vroeg om aanpassing.

 

Nadat woningcorporaties al eerder genoodzaakt waren om hun vernieuwingsplannen te wijzigen, heeft nu ook de gemeente de financiën daarop aangepast. De reserveringen in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – waarmee woningcorporaties en gemeente de stedelijke vernieuwing financieren - zijn op basis van de bijgestelde plannen van de corporaties navenant gewijzigd. Afspraken die allang niet meer uitvoerbaar waren sinds het uitbreken van de financiële crisis, zijn daarmee van de baan. In het fonds is nu 24 miljoen euro herbestemd voor aanpassingen in de openbare ruimte.

 

Het akkoord tussen het stadsdeel en de corporaties laat ook een nieuwe rolverdeling zien. Het stadsdeel neemt daarbij de regie meer in handen. Per corporatie heeft Nieuw West nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van de verantwoordelijkheden voor de woningvoorraad, de aanleg van de openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed.

 

Bron: vastgoedmarkt.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...