inloggen  |  aanmelden

Vereniging van Gemeenten tekent Nationaal Grondstoffenakkoord

Gepubliceerd op: 25 Januari 2017

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met verschillende andere grote partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. De VNG maakt deel uit van de 180 partijen die vandaag de overeenkomst tekenden waarin afspraken staan om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) het akkoord. Aanleiding van de overeenkomst is de noodzaak om anders om te gaan met grondstoffen en afval.

De drijfveer voor de totstandkoming van het Nationaal Grondstoffenakkoord is de forse omslag die nodig is in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Door bijvoorbeeld meer bestaand plastic te recyclen en te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic.
 
Voordelen recycling
De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt als een van de ondertekenaars het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland daarnaast ook veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Recycle-economie
Staatssecretaris Dijksma benadrukt het belang van het akkoord: “We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle-economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.”

Ondertekenaars
Naast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het kabinet hebben ook het Interprovinciaal Overleg, innovatieve startups, financiële instellingen, de vakbeweging en milieuorganisaties hun handtekening gezet onder de afspraken. Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen.

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...