inloggen  |  aanmelden

Verduurzaming energie door flexregels

Gepubliceerd op: 7 Juni 2019

Om de regionale energietransitie te versnellen gaan acht gemeenten bij wijze van pilot aan de slag door het inzetten van ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet. Het betreft Goes, Den Haag, Zoeterwoude, Maastricht, Boxtel, Groningen, Tilburg en Súdwest-Fryslân. 

Ook bij veel andere gemeenten bestond veel animo voor de pilot. Bij de uiteindelijke selectie van de deelnemende gemeenten werd erop gelet dat zowel grote als kleine meededen. Ook moesten ze stedelijk en landelijk gebied vertegenwoordigen en dienden ze voldoende verspreid te zijn over het land. Bij de pilots komen uiteenlopende wijken aan bod: bestaande buurten en nieuwbouw.

Maar ook bedrijventerreinen en historische binnensteden. De acht gemeenten gaan deze maand onder leiding van een externe pilotcoach aan de slag. Gemeenten die niet aan de pilot deelnemen, worden uitgenodigd om actief mee te denken en kennis in te brengen. De pilots komen op een belangrijk moment: op dit moment werken gemeenten (in samenspraak met provincies en waterschappen) aan de regionale energiestrategieën. Daarin bepalen ze welk deel van de regionale energievraag in 2030 duurzaam kan worden opgewekt. De inzet van het flexibeler instrumentarium van de Omgevingswet geeft gemeenten meer mogelijkheden de doelstellingen te realiseren en die tegelijk te verbinden met andere duurzame doelstellingen (zoals klimaatadapatie). De pilots worden begeleid door een consortium bestaande uit Antea Group, Rho adviseurs, Over Morgen, TNO, Platform31 en Rebel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken fungeert als opdrachtgever.

Bron: binnenlandsbestuur.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...