inloggen  |  aanmelden

Verdeling algemene uitkering gemeenten aangepast

Gepubliceerd op: 1 Juni 2015

De verdeling van de gelden van de algemene uitkering voor gemeenten uit het gemeentefonds voor 2016 en verder wordt aangepast. Hiermee moet de verdeling weer aansluiten bij de kosten van gemeenten. De verschuiving bedraagt 40 miljoen euro. In totaal hebben 255 gemeenten een positief herverdeeleffect en 148 een negatief effect. 

De aanpassing is een gevolg van een geconstateerde scheve verdeling over de gemeenten in het verleden. Dat is in twee fasen onderzocht en wordt nu afgerond met een nieuwe verdeling van de algemene uitkering. In de tweede fase is gekeken naar de verdeling van de gelden over de taakgebieden: Werk en Inkomen, Brandweer en Rampenbestrijding en Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
 
Op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad voor de Financiële verhoudingen wordt op het laatste taakgebied nog verdiepend onderzoek verricht. Ook is in de tweede fase opnieuw gekeken naar het taakgebied Onderwijshuisvesting. In de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds worden de cijfers gepubliceerd zodat gemeenten weten waar ze in hun begrotingsvoorbereiding 2016 rekening mee kunnen houden.

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...