inloggen  |  aanmelden

Verbeterde kwaliteit van bouwkundige vooropnames door certificatieregeling.

Gepubliceerd op: 23 Januari 2012

Fides Expertise is initiatiefnemer voor een certificatieregeling voor de bouwkundige vooropnames. De reden voor dit initiatief is het waarborgen van de kwaliteit van het vooropname product. Er zijn veel bureaus die kwalitatief soms zeer slechte vooropnames afleveren.
Vanuit de behandeling van schademeldingen in omgevingsbebouwing van bouwlocaties bemerkten de schade-experts van Fides Expertise regelmatig dat gebreken in de rapportages soms slecht zijn omschreven en dat de vooropnames niet altijd volledig zijn waardoor bijvoorbeeld oude gebreken niet in de opname werden verwerkt en derhalve onderdeel uitmaken van een claim. Ook andere expertisebureaus en verzekeraars lopen aan tegen de gevolgen van de soms ronduit slechte kwaliteit van de vooropname.

Het product dat onduidelijkheid over bestaande gebreken zou moeten voorkomen is in dergelijke situaties juist de oorzaak van discussie in plaats van het voorkomen ervan. Gemeentes worden direct en indirect geconfronteerd met de gevolgen van slechte opnames. Enerzijds wordt er betaald voor kwaliteit die niet wordt geleverd en anderzijds is het voor omwonenden vaak slecht te begrijpen dat de gebreken die niet in de vooropname werden vermeld maar nadien wel worden geconstateerd niet als schade worden geaccepteerd omdat de schade-expert ze toch als oud bestempeld. De opdrachtgever van de werkzaamheden kan daardoor zelfs negatief in de publiciteit worden gezet. 
Helaas wordt de slechte kwaliteit van de vooropnames pas opgemerkt als er schade wordt geclaimd en de gebreken door de deskundige schade-expert als oud worden aangemerkt.

Het bleek daarom de hoogste tijd voor een kwaliteitsborging van de vooropnames.

Het IKOB-BKB gaat de richtlijn voor certificatie opstellen. Doelstelling van het initiatief is de markt van de bouwkundige vooropnamen een kwaliteitsimpuls te geven en opdrachtgevers te verzekeren van een goed uitgevoerde vooropname.
Een bijkomend voordeel  is de versterkte positie die een vooropname zal krijgen indien deze onder het certificaat is uitgevoerd. De kans dat bestaande gebreken niet in het rapport worden vastgelegd is vrijwel nihil.

Een Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) vormt de basis voor de certificering. Hierin zijn alle eisen voor een goede vooropname opgenomen, zowel eisen aan de bedrijfsvoering als die aan de opnamewerkzaamheden zelf en de rapportage hiervan. Als volgens de BRL wordt gewerkt, zijn marktpartijen verzekerd van een goede uitvoering. Met het certificaat bevestigt IKOB-BKB dat de opdrachtgever een objectief uitgevoerde vooropname in handen krijgt.

Melding van werken
Alle vooropnamewerkzaamheden die worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf moeten worden gemeld bij IKOB-BKB. Steekproefsgewijs worden projecten die zijn aangemeld bezocht door de certificatie-instelling. De opdrachtgever kan controleren of het werk is aangemeld en in aanmerking komt voor de steekproef.

De rol van de certificerende instelling
De certificerende instelling voert periodiek inspecties uit op het werk en controleert periodiek het kwaliteitssysteem van een gecertificeerd bedrijf. Over het algemeen wordt bij een procescertificaat éénmaal per jaar het bedrijf bezocht en vinden afhankelijk van de productie meerdere inspecties plaats op locatie. Als onafhankelijke en door de Raad voor Accreditatie erkende instelling heeft IKOB-BKB vele jaren ervaring met de certificatie van de bouw.

Om tot een goede BRL te komen is een commissie samengesteld uit opdrachtgevers en gebruikers  van vooropnames.

De commissie die de eisen voor de certificering zal uitwerken zal ondermeer bestaan uit vertegenwoordigers van de volgende bedrijven;
- Fides Expertise BV (opnamebureau)
- Van Monsjou en partners BV (opnamebureau)
- Vertegenwoordiging vanuit het verzekeringsplatform overheden
- Vertegenwoordiging vanuit de werkgroep verzekeringen van de Waterschappen
- Aon Risk Solutions (assurantiemakelaar)
- Vanderwal & Joosten BV (schade-experts)
- Van der Bos en Boon BV (schade experts)
- Crux engineering BV (ingenieursbureaus en monitoring)
- NautaDutilh N.V (advocaten bouwschade)
- Amlin Corporate Incurance te Amstelveen
- Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Als u meer wilt weten over dit bericht, kunt u contact opnemen met IKOB-BKB op info@ikobbkb.nl 030-6358060 of raadpleeg de website www.ikobbkb.nl en of met Fides Expertise info@fides-expertise.nl of 0162744048


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...