inloggen  |  aanmelden

Veel nieuwbouwwoningen voldoen niet aan Bouwbesluit

Gepubliceerd op: 31 Januari 2013

Nieuwbouwwoningen voldoen lang niet altijd aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. Zo blijkt bij oplevering vaak dat woningen de minimale energieprestatie-eisen niet halen. Het betekent dat bewoners met hogere energielasten worden opgescheept, maar ook dat een gebrekkig binnenklimaat hun welzijn of gezondheid kan beïnvloeden.

 

BouwTransparant, een meetinstrument voor inspectie bij oplevering, wijst uit dat bij 35% van de in 2011 en 2012 opgeleverde woningen niet is vast te stellen dat ze de in het Bouwbesluit gestelde energieprestaties halen. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van woningen met een bouwvergunning van na 1 januari 2011, moet 0,6 of lager zijn. Maar in de praktijk halen ze dat lang niet altijd, of kunnen de ontwikkelaars daar het bewijs niet voor leveren. Uit de metingen blijkt dat bij toepassing van warmte-terugwin-installaties in 40% van de gevallen binnentredende en afgevoerde lucht niet in balans zijn. Bij 31% van de onderzochte woningen was het geluid dat de installaties voortbrengen hoger dan toegestaan. Bij 22% van de woningen waren naden en kieren niet goed gedicht. Al deze factoren leiden tot vermindering van de energiezuinigheid en tot verslechtering van het binnenklimaat.

 

Volgens Jaap Neeleman, projectleider BouwTransparant, is al jaren bekend dat veel woningen niet voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit. Het Energielabel Nieuwbouw zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Bij het toekennen van een label wordt bij oplevering gecontroleerd op daadwerkelijke realisatie en worden onbedoelde verschillen zichtbaar.

 

BouwTransparant is een instrument om gemeenten, milieudiensten, woningcorporaties en bouwende partijen te ondersteunen in het realiseren van de EPC zoals vastgelegd in de bouwvergunning. Het wordt door het Servicepunt Duurzame Energie beschikbaar gesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland en mogelijk gemaakt door de regeling LvDO. DWA geeft uitvoering aan het Servicepunt Duurzame Energie.

 

Bron: bouwtransparant.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...