inloggen  |  aanmelden

Veel meer energiebesparing mogelijk bij juiste uitvoering Wet milieubeheer

Gepubliceerd op: 12 Juni 2013

Gemeenten pakken de mogelijkheden van de Wet milieubeheer onvoldoende aan om serieuze energiebesparing bij bedrijven en instellingen van de grond te krijgen. Door gebrekkige controle op de naleving van deze wet, loopt Nederland jaarlijks een energiebesparing mis die neerkomt op het verbruik van een miljoen huishoudens.

 

Deze conclusie valt te trekken uit het onderzoek ‘Energiebesparing via de Wet milieubeheer’ van CE Delft. Op grond van de Wet milieubeheer moeten instellingen en bedrijven energiebesparende maatregelen als deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderwijs- en zorginstellingen, voor kantoren en supermarkten. Door gebrek aan controle op deze regels, blijft er jaarlijks een enorm potentieel aan energiebesparing liggen. Het onderzoek rekent voor dat het gaat om een besparing van 58 tot 94 PetaJoule, ofwel het energiegebruik van ongeveer een miljoen huishoudens. Zo zou in de dienstensector nog 41 tot 60 PetaJoule energie te besparen zijn (waarvan 62% elektriciteit en 38% warmte) en bij industriële bedrijven 17 tot 34 PetaJoule (waarvan 67% elektriciteit en 33% warmte). Deze conclusie trekt het bureau na het doortrekken van de gegevens uit onderzoek in acht gemeenten, naar landelijke cijfers.

 

De meeste gemeenten zijn wel van goede wil. Ongeveer de helft van de gemeenten geeft aan energiebesparing mee te nemen in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. De andere helft doet dit niet of niet in alle taken. 25% Van de deelnemers geeft aan dat meer dan de helft van de bedrijven daadwerkelijk gecontroleerd is. Bij de meeste gemeenten en milieudiensten is niet bekend dat gemeenten een taak hebben in het realiseren van energiebesparing via de Wet milieubeheer, zo blijkt uit het onderzoek. Het Rijk zou gemeenten daar beter over moeten informeren, luidt één van de aanbevelingen.

 

Bron: ce.nl/binnenlandsbestuur.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...