inloggen  |  aanmelden

Utrechtse pilot: ruim helft woningen voldoet niet aan eisen

Gepubliceerd op: 20 Januari 2016

Zo’n 59 procent van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ van de gemeente Utrecht voldoet niet aan de keuringseisen. De gemeente en UNETO-VNI constateren in de eindrapportage van de pilot dat de staat van veel installaties een risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden.

Bij 160 woningen in de pilotbuurten werden de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd, zoals een niet op orde zijnde aardlekschakelaar, (te)veel belasting per groep en slechte en/of onjuiste bedrading. Gebreken die vooral veroorzaakt te wijten zijn aan fouten bij de installatie, bewonersgedrag en hobbyisme.
 
Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18 procent). Van alle cv-ketels voldoet 29 procent niet aan de keuringseisen. Van de onderzochte woningen heeft 47 procent een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5 procent van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.
 
Voor de pilot ‘Veilige Gezonde Woning hebben eigenaren zich bewust aangemeld. Bij de keuringen van deze installaties kwamen zoveel gebreken naar voren dat er zorgen zijn over de staat van onderhoud van installaties van ‘minder bewuste’ eigenaren en particuliere verhuurders. Utrecht bekijkt de mogelijkheden om bij inspecties van risicopanden standaard een APK van de woninginstallaties uit te voeren, bijvoorbeeld bij studentenhuizen op de particuliere verhuurmarkt.
 
De gemeente en installateurskoepel UNETO-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties wenselijk is. Dat is een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij -of een eventuele huurder- loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt. Om die reden is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wethouder Paulus Jansen en Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI, ervoor om de conclusies van de Utrechtse pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide - onderschat en onbegrepen gevaar’ van  de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...