inloggen  |  aanmelden

Utrecht wil woon- en werkgebied op oud rangeerterrein

Gepubliceerd op: 7 Maart 2016

Het Utrechtse college wil het bedrijventerrein Cartesiusdriehoek ontwikkelen. Dit gebied ligt in de nabijheid van het centrum, tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Het doel is om het te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied waarbij gezonde en duurzame verstedelijking en bereikbaarheid de ruimte krijgen.
 

De NS is eigenaar van het gebied. Het  werd voorheen gebruikt als rangeerterrein en werkplaats. Als vervolg op de recente visieontwikkeling op de Tweede Daalsedijk (Wisselspoor), willen de gemeente en NS Stations nu ook voor de Cartesiusdriehoek een gezamenlijk toekomstperspectief schetsen. Samen met belanghebbenden, belangstellenden en omwonenden wordt een koersdocument voor de Cartesiusdriehoek opgesteld. Hierbij worden ook adviesbureaus betrokken, waaronder Urban Exchange en BGSV.
 
Gezonde en duurzame verstedelijking wordt een belangrijk thema in het op te stellen koersdocument. Voorafgaand hieraan worden inspiratiegesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, de wijkraad, de bedrijvenkring en externe deskundigen op het gebied van gezonde verstedelijking, duurzaamheid en mobiliteitsvraagstukken.
 
Er liggen in dit gebied kansen op het terrein van goede fietsverbindingen gekoppeld aan het terugdringen van autogebruik. Er wordt ingezet op de aanleg van een langzaam-verkeerstunnel tussen de Cartesiusdriehoek en de Tweede Daalsedijk, gecombineerd met een nieuwe fietstunnel van de Tweede Daalsedijk naar de Eerste Daaldijk. Ook het intensiveren van het gebruik van de trein via het aangrenzende station Zuilen kan een bijdrage leveren aan een afname van het autogebruik.
 
Een andere kans ligt in het creëren van groene en aantrekkelijke openbare ruimtes in het gebied. Met als stip aan de horizon een klimaatneutrale stad in 2030, wil het college bij de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek aandacht voor duurzaam en energieneutraal bouwen: van een zo laag mogelijk energieprestatiewaarde (EPC), `nul op de meter', groene daken tot duurzaam materiaalgebruik.
 
Bij de verdere uitwerking van de plannen voor de Cartesiusdriehoek wordt nauw samengewerkt met belanghebbenden. Naast de inspiratiesessies worden ook bewonersavonden georganiseerd. Het planproces neemt ongeveer 7 maanden in beslag. Verwacht wordt dat er rond oktober 2016 een plan ligt voor besluitvorming door de raad.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...