inloggen  |  aanmelden

Utrecht werkt per wijk aan klimaatneutrale stad

Gepubliceerd op: 24 November 2015

Utrecht werkt de komende jaren per wijk nauw samen met onder andere bewoners, energieleveranciers, vastgoedeigenaren, netbeheerders en kennisinstellingen aan een klimaatneutrale stad. “Een klimaatneutraal Utrecht is alleen mogelijk als partijen in de stad samen optrekken”, aldus de gemeente.

De Utrechtse Energieagenda's geven een beeld van de inzet van de gemeente en de betrokken partijen en de acties en resultaten die nodig zijn om de energietransitie in Utrechtse wijken te versnellen. “Door een bundeling van onze krachten met die van onze 330.000 bewoners en 33.000 bedrijven kunnen we komende jaren doorbraken forceren naar een gezonde toekomst voor onze stad en het uitvoeren van het plan van de 165 deelnemers aan de stadsgesprekken”, licht wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu)toe.
 
In de Utrechtse Energieagenda's staan vier thema's centraal:
1. Gebiedsgerichte aanpak: maatwerk per wijk De gemeente werkt met wijkpartners aan een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per wijk wordt bepaald wat de beste aanpak is.
2. Werken: stimuleren van en handhaven bij bedrijven
3. Wonen: grootschalige renovatie door aan te sluiten bij natuurlijke investeringsmomenten
4. Van onderop: bewonersinitiatieven als drijvende kracht Initiatieven van bewoners zijn en blijven belangrijk om in de stad steeds meer energie op te wekken en slim te besparen.
 
De Utrechtse Energieagenda's zijn de concrete uitwerking van het energieplan, dat 165 Utrechters bij de stadsgesprekken dit voorjaar opstelden. Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Utrechters wekken steeds meer zelf energie op en besparen slim. Zij zijn vandaag al druk bezig met de energie van morgen. Zo heeft bedrijventerrein Lage Weide recent een energiecoöperatie opgericht, waarmee ze hun energierekening flink omlaag hebben gebracht. Utrechtse supermarkten besparen inmiddels op hun energieverbruik ter grootte van 2.000 woningen en kopen Utrechtse sportverenigingen gezamenlijk 2.300 zonnepanelen in. 

Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...