inloggen  |  aanmelden

Utrecht vraagt burgers om ideeën voor groenere wijken

Gepubliceerd op: 15 Oktober 2013

De gemeente Utrecht trekt 420.000 euro uit voor vergroening van de binnenstad. Burgers worden gevraagd mee te denken over mogelijkheden om hun wijk groener te maken. Ingediende ideeën worden aan de hand van vooropgestelde criteria getoetst. 
 

Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Daarom maakt de gemeente voor elke wijk een wijkgroenplan; een wensenlijst van bewoners voor groene projecten in hun straat of buurt. Ten opzichte van andere wijken is de Binnenstad een wijk waar meer bebouwing, gebruikers, voorzieningen, faciliteiten en monumenten zijn. Daarom is het de uitdaging in de Binnenstad om met kleine ingrepen op het gebied van groen tot een maximaal effect te komen. Tot 29 november kunnen bewoners van de binnenstad hun ideeën bekend maken. Die kunnen gaan over bijvoorbeeld het beplanten van groenstroken, het opknappen van perkjes of het toevoegen van gevelgroen. De gehonoreerde ideeën zullen binnen drie jaar worden uitgevoerd. Burgers blijven ook in het vervolg actief betrokken bij ‘hun’ project. Ze worden betrokken bij de invulling van het groenplan en ook krijgen ze een rol bij het beheer ervan. Er is 420.000 euro beschikbaar om de plannen ten uitvoer te brengen. In het najaar van 2014 moet de uitvoering van tenminste één project zijn gestart.
 
De gemeente organiseert een informatieavond voor bewoners, waar ze hun ideeën kunnen ventileren en met elkaar kunnen uitwisselen. Ook krijgt men daar te horen aan welke voorwaarden de voorgestelde plannen moeten voldoen. De ideeën kan men vervolgens indienen via het speciale ideeënformulier of via de website van de gemeente.
 
Bron: groeneruimte.nl
 

Een greep uit ons leveranciersregister


TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...