inloggen  |  aanmelden

Utrecht vangt groei van het verkeer op met fiets en OV

Gepubliceerd op: 18 November 2015

Ruim baan voor voetgangers, fietsers en OV en de auto wordt in grote delen van de stad `te gast': deze en andere keuzes staan centraal in het Utrechtse gemeentelijk verkeer- en vervoersplan `Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen' (SRSRSB). De stad zet in op een gezonde groei van Utrecht naar 400.000 inwoners in het komende decennium.

Utrecht is een stad die groeit. Het uitgangspunt is dat deze groei plaats vindt binnen de bestaande stad. Een stad met meer mensen op dezelfde ruimte biedt volop kansen voor het verduurzamen en efficiënter maken van mobiliteit. Een hoge kwaliteit van leven voor alle Utrechters moet hierbij samengaan met de groei van de stad naar 400.000 inwoners.
 
Utrecht wil ruim baan geven aan fietsers en voetgangers. Fietsen en lopen zijn duurzaam en gezond. Daarnaast leggen fietsers en voetgangers het minste beslag op de beperkte openbare ruimte in een groeiende stad. Utrecht zet met de keuzes in SRSRSB in op het verleiden van bewoners en bezoekers om in de toekomst nog vaker fiets te pakken en zich veilig en ontspannen door de stad te bewegen.
 
Voor het OV betekent de groei dat een systeemsprong nodig is om het toenemende aantal reizigers naar de stad mogelijk te maken. Naast het Centraal Station wil het college drukke centra zoals Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum verder ontwikkelen tot (inter)nationale knooppunten. Trams en hoogwaardig busvervoer moeten er voor zorgen dat deze knooppunten verbonden blijven met de wijken en buurten in de stad, en ook met de regio en de rest van Nederland.
 
Zeker in de centrumgebieden, maar ook in de rest van de stad is de auto steeds vaker te gast en past zich ook qua rijsnelheid aan. 30 km per uur is hierbij het uitgangspunt. Om iedereen te stimuleren zo slim en efficient mogelijk hun plaats van bestemming te bereiken, stimuleert de gemeente automobilisten zo veel mogelijk gebruik te maken van de stedelijke verbindingswegen en de ring rond Utrecht.
 
In samenwerking met bewoners, bedrijven en de regio Bij het maken van de beschreven keuzes en het uitwerken van maatregelen is advies gevraagd aan onder belangrijke partners zoals Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht. De betrokkenheid van bewoners- en belangenorganisaties zoals de wijkraden, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland zorgt er voor dat SRSRSB zo goed mogelijk aansluit bij de belangen van verkeersdeelnemers en bewoners in Utrecht en de regio.

Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...