inloggen  |  aanmelden

Urk en Noordoostpolder onderzoeken gezamenlijk wijkbeheer

Gepubliceerd op: 1 September 2015

Urk en Noordoostpolder zien kansen in een gezamenlijke afdeling Wijkbeheer. Wijkbeheer Urk en Noordoostpolder werken al sinds 2012 samen. Ze wisselen personeel uit en beheren samen de gemalen op Urk en in Noordoostpolder. De samenwerking tussen beide gemeenten verloopt prima.

Een logische volgende stap is om beide afdelingen echt samen te laten gaan. Ook met het oog op de toekomst: beide wijkbeheren worden kleiner in omvang, omdat er steeds meer planbaar werk wordt uitbesteed. Het is een uitdaging om met de beschikbare mensen en middelen goede service te bieden aan de inwoners van zowel Noordoostpolder als Urk.
 
Wijkbeheer is de tak van de gemeente die zorgt voor  de openbare ruimte: bijvoorbeeld wegen- en groenonderhoud,  afvalverwijdering, schoonmaak en de bediening van bruggen en gemalen. De beide colleges gaan nu onderzoeken of een volledig samengaan van beide wijkbeheren een logische volgende stap is in de samenwerking.
 
Een gezamenlijke afdeling betekent inkoopvoordeel, een minder kwetsbare organisatie en meer kansen voor personeel om te groeien. Maar er zijn ook vragen: wat is de beste manier om samen te werken, hoe kunnen de afzonderlijke gemeenteraden invloed uitoefenen en hoe wordt het beschikbare gemeentebudget goed verdeeld? Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de dienstverlening in ieder geval op het huidige niveau blijft.
 
Om goed zicht te krijgen op de voor- en nadelen van een gezamenlijk wijkbeheer willen de colleges graag onderzoek doen naar de mogelijkheden in de vorm van een businesscase. Op basis van het onderzoek kunnen beide colleges de gemeenteraden adviseren. Het opzetten van de businesscase wordt gezamenlijk door Urk en Noordoostpolder opgepakt. De bedoeling is om in 2016 een besluit te nemen over de toekomst van wijkbeheer op Urk en in Noordoostpolder.

Een greep uit ons leveranciersregisterStruyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...