inloggen  |  aanmelden

Twentse overheden werken samen aan digitale kaart

Gepubliceerd op: 3 April 2014

De 14 Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel gaan gezamenlijk de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) opbouwen. De BGT is de gedetailleerde, digitale kaart van heel Nederland waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn vastgelegd.
 

Gemeenten hebben samen met de provincies, waterschappen, de ministeries van Defensie, EZ en Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en Prorail de zorg voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT. Die samenwerking is van essentieel belang voor het slagen van de BGT. Op 1 januari 2016 moet de BGT gereed zijn.
 
De 14 gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel hebben gezamenlijk de Europese aanbesteding gedaan voor de opbouw van de BGT. Bij die aanbestedingsprocedure konden de deelnemers via een `menukaart' aangeven welke werkzaamheden er moesten worden verricht. Arcadis heeft met goed gevolg de pilot uitgevoerd en gaat de opdracht uitvoeren.
 
De BGT maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Een registratie wordt eenmalig vastgelegd en daarna wordt dat gegeven binnen de gehele overheid gebruikt. Het gezamenlijk bijhouden van de BGT moet tot een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven leiden, want de gegevens zijn actueler en betrouwbaarder. Een ander voordeel is administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren. Als de BGT in 2016 landelijk klaar is, kunnen alle overheden deze direct en indirect gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...