inloggen  |  aanmelden

Tweede Kamer uit zorgen over grootte woningmarktregio’s

Gepubliceerd op: 10 Oktober 2016

De Tweede Kamer vraagt zich af of de woningmarktregio’s niet te groot zijn geworden. Dat bleek 6 oktober tijdens een debat in de Tweede Kamer over woningcorporaties. Minister Blok vindt die zorg onnodig. “Gemeenten maken op lokaal niveau prestatieafspraken met woningcorporaties”, aldus de minister.

Het werkgebied van woningcorporaties is sinds 30 augustus 2016 verdeeld in 19 woningmarktregio’s. Corporaties mogen alleen nog bijbouwen in het woningmarktgebied waar ze toe behoren, om zo de lokale binding te behouden. Over de vraag of de woonruimteverdelingssystemen ook aangepast moeten worden aan de regio’s, zal de minister in gesprek gaan met gemeenten en Aedes. Begin 2017 stuurt hij een brief hierover naar de Kamer.
 
Minister Blok was niet pessimistisch over de investeringen door woningcorporaties. Dat die lager zijn dan voorheen vindt de minister logisch, aangezien corporaties door de Woningwet minder investeren in niet-DAEB. Hij verwacht dat corporaties door het passend toewijzen meer zullen investeren in betaalbare nieuwbouw met een huur rond of onder de 600 euro per maand. Over het afschaffen van de verplichte zienswijze van de gemeente bij verkoop van corporatiewoningen die, door hun kwaliteit, in de vrije sector verhuurd kunnen worden, liet de Tweede Kamer zich positief uit. Gemeenten en corporaties moeten wel prestatieafspraken maken over deze verkoop.

Bron: aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...