inloggen  |  aanmelden

Tilburg pakt geluidsoverlast wegverkeer aan

Gepubliceerd op: 7 Mei 2013

De gemeente Tlburg gaat geluidsreducerend asfalt toepassen bij het aanleggen en vervangen van belangrijke toegangswegen naar wijken. Het effect van dit type asfalt staat gelijk aan een reductie in verkeersintensiteit van ongeveer 30%.

 

Het voornemen komt voort uit het ‘Actieplan Geluid’. Met de maatregelen in dit plan wil de gemeente Tilburg de geluidhinder door het wegverkeer in belangrijke mate terug brengen. De belangrijkste maatregel is het toepassen van geluidsreducerend asfalt op belangrijke toegangswegen, het zogenaamde SMA-NL5. Dit type wegdek dempt het geluid dat het verkeer voortbrengt en gaat even lang mee als het traditionele asfalt. Ook de aanlegkosten verschillen niet met die van gewoon asfalt. Het belangrijkste voordeel van het asfalt is dat het ervoor zorgt dat omwonenden ervaren dat er zo’n 30% minder verkeer over de weg gaat. Wegverkeer is een belangrijke bron van geluidshinder. Tilburg gaat er vanuit dat deze maatregel er toe zal leiden dat bij circa 1000 woningen de drempel voor verkeerslawaai straks niet meer overschreden zal worden.

Naast de inzet van geluidsreducerend asfalt, stelt het college ook voor om de plandrempel voor wegverkeerslawaai vast te stellen op 68dB L[den]. Dit is de waarde die de `Wet Geluidhinder' toestaat bij woningbouw en geeft bovendien de gemeentelijke ambitie op dit terrein weer. Bij woningen met een geluidsbelasting boven deze waarde, overweegt de gemeente maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen.

Een greep uit ons leveranciersregisterStruyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...