inloggen  |  aanmelden

Tijdelijk grondgebruik helpt braakliggend terrein de crisis door

Gepubliceerd op: 26 Januari 2012

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur berichtte er begin januari al over: zo’n 15 procent van de Nederlandse gemeenten verwacht financiële problemen vanwege verliezen op het grondbezit. Dit blijkt uit onderzoek van het overlegorgaan Vakberaad Gemeentefinanciën. Advies- en ingenieursbureau Advin ontwikkelde, in samenwerking met een aantal partners, een visie op de tijdelijke inrichting van dit soort overtollige terreinen. Door recreatie te combineren met duurzame energie-opwekking kan deze grond multifunctioneel ingezet worden.

Veel gemeentelijke projecten voor gebiedsontwikkeling zijn in de koelkast komen te staan of worden helemaal afgeblazen in verband met de economische- en bevolkingskrimp. De terreinen die achterblijven liggen braak, maar de schuldenlast is er niet minder om.

In totaal zouden de gemeenten 3,2 miljard euro verlies lijden op de aangekochte gronden, zo staat in het rapport dat Nieuwsuur heeft ingezien. Het Vakberaad Gemeentefinanciën baseert haar conclusies op de jaarrekeningen van alle gemeenten over 2010.

De visie die Advin met partners ontwikkelde gaat uit van een tijdelijke inrichting van dit soort overtollige terreinen. Gebieden, ingericht volgens dit concept, zijn interessant voor recreatie. Door de uitgekiende en systematische oogst van energiehout (biomassa) wordt bovendien een duurzame bijdrage geleverd aan de energiebehoefte en klimaatdoelstellingen van de gemeente. Daarmee heeft het grote potentie om een groot maatschappelijk probleem te helpen oplossen. “De investeringen die nodig zijn om een gebied volgens dit concept in te richten kunnen binnen een overzichtelijk aantal jaren worden terugverdiend. Het staat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk of bedrijfsterrein op termijn dan ook niet in de weg,” aldus Ernst-Jan Nieland, landschapsarchitect bij Advin en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept.

Dit concept won in 2010 de tweede prijs bij de Mooi Nederland ideeënwedstrijd van het toenmalige ministerie van VROM. Begin 2012 wordt de haalbaarheidsstudie afgerond met plannen voor het Leeuwarder Bos en de IJsselsprong Zutphen. Op dit moment is Advin bovendien in gesprek met enkele gemeenten en ontwikkelaars die interesse hebben getoond om dit concept verder uit te werken en toe te passen op hun braakliggende gronden. 

Meer informatie: www.advin.nl


Een greep uit ons leveranciersregister


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...