inloggen  |  aanmelden

Terrein Groningen Airport Eelde wordt Energielandgoed

Gepubliceerd op: 21 Mei 2015

De provincie Drenthe en het college van B&W van de willen de mogelijkheid bieden om op het terrein van Groningen Airport Eelde een grootschalige zonne-akker aan te leggen. Deze zonne-akker moet onderdeel worden van een ‘energielandgoed’.

Het ontwerp van de zonne-akker moet aansluiten op de omgeving. Provincie en gemeente hebben daarom zes ontwerpbureaus gevraagd met ideeën te komen voor een concept met iconische uitstraling. Het energielandgoed zal ontstaan door op termijn het voorterrein, de gebouwen en het achterliggende veld in het ontwerp te betrekken, zoals een landgoed ook van oudsher opgebouwd is.

Het idee is rondom de start- en landingsbanen een landschapspark te maken gericht op allerlei vormen van groene energieproducten. Te denken valt ook aan een route rond het terrein en bijvoorbeeld aan spottersplekken. Hoe het energielandgoed er precies uit zal zien is nog niet duidelijk. Provincie en gemeente nodigen omwonenden uit om deel te nemen in een klankbordgroep om mee te denken over de uitwerking van het energielandgoed. Belangrijke randvoorwaarde is de veiligheid op de luchthaven, daarvoor stelt Groningen-Airport Eelde eisen op waaraan het energielandgoed moet voldoen.

Zonneparken Nederland BV, neemt het initiatief voor een aanvraag voor 20 hectare zonnepanelen in de driehoek tussen taxi-, start- en landingsbaan en het platform. Het gaat dan om zo'n 100.000 zonnepanelen die jaarlijks 6.000 tot 8.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. De eerste 20 hectare maken deel uit van het ruimtelijk ontwerp van het energielandgoed wat een groter gebied beslaat. Provincie, gemeente en Groningen Airport Eelde steunen de initiatiefnemer bij dit voornemen.

Een greep uit ons leveranciersregisterRoelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...