inloggen  |  aanmelden

Tensar® geogrids; presteren door te stabiliseren

Gepubliceerd op: 19 April 2015

Door het bewezen praktijkgedrag van Tensargrids bereikt u meer met uw wegenbudget  

Door het toepassen van Tensar® funderingsstabilisatie en asfaltwapening hebben we reeds vele jaren aangetoond dat wegen langer mee gaan en uiteindelijke kosten worden gereduceerd. Tensar® funderingsstabilisatie en asfaltwapeningen bestaan uit een serie producten. Daarmee worden project-specifieke voorstellen gemaakt bij wegconstructies en optimaliseert Tensar® met haar geogrids de verhardingsopbouw. Op deze manier kunt u uw doelstellingen op tijd en binnen het budget behalen.

Het toepassen van TriAx® geogrids resulteert in een gestabiliseerde funderingsconstructie welke een veel hogere (verkeers)belasting kan opnemen dan een ongestabiliseerde constructie. Hierdoor neemt de levensduur van de funderingsconstructie toe of kan de funderingsdikte worden gereduceerd. Dit effect is meermaals door metingen en proefprojecten aangetoond. Het is zelfs zo dat elke keer weer blijkt dat deze effecten, bij een gelijke opbouw van de constructie, met een Tensar geogrid veel groter zijn dan bij toepassing van andere geogrids.
 
Tensar spreekt hierbij dan ook niet van de functie als funderingswapening maar van een funderingsstabilisatie. Conform de CE-markering vereisen beide functies verschillende prestatie eigenschappen, verschillende ontwerpmethoden en verschillende vormen van specificatie.
De CROW heeft dit al in 2002 (publicatie 157) aangeven en daarmee de basis gelegd van het vergelijken van producten; niet op generieke eigenschappen (bijv. treksterkte) maar op basis van werkelijk waargenomen praktijkgedrag (bijv. weerstand tegen spoorvorming, of verhoging van de verkeersbelasting).
Gelijkwaardigheid kan dus enkel worden aangetoond door prestatie eisen aan een totale constructie en niet door vergelijking van afzonderlijke producteigenschappen.
 
Naast deze voordelen hebben Tensar geogrids nog enkele andere voordelen. Bij toepassen op een slecht draagkrachtige ondergrond heeft TriAx® een verbeterde opsluiting van het funderingsmateriaal, waardoor het mogelijk is om ook op een slecht draagkrachtige ondergrond een relatief hoge verdichtingswaarde te bereiken. Daarnaast worden differentiële zettingsverschillen (ofwel zettings-sprongen) genivelleerd.
 
Asfaltwapeningen: specifiek voor het optredende (scheur)probleem!
Tensar asfaltwapeningen zijn dusdanig ontworpen dat ze twee structurele asfaltproblemen aanpakken: vermoeiingsscheuren of reflectiescheuren. Daarnaast wordt spoorvorming en scheurdoorgroei veroorzaakt door zettingsverschillen (bij wegverbredingen) voorkomen.
 
Asfaltverhardingen die blootstaan aan zware of langdurige verkeersbelastingen profiteren, net als scheurvorming vanuit een cementgebonden funderingslaag, zeer van Tensar asfaltwapeningen. Door het vertragen en verminderen van de scheur- en spoorvorming resulteert dit direct in een grotere onderhoudsinterval en dus in minder onderhoudskosten per jaar in vergelijking tot traditionele herstel-methoden. Kortom een langere structurele levensduur, wat het een duurzame en efficiënte oplossing maakt.
 
Naast technische spelen ook praktische overwegingen een rol bij de keuze voor een bepaald type asfaltwapening. Daarbij valt te denken aan de positie in het asfalt, waterafsluiting en tijd. Voor de reparatie van kleine wegvakken, of bij incidentele scheuren, heeft Tensar een zelfklevende glasvezelwapening.
 
Dit alles natuurlijk bij een goede verwerking. Tensar biedt daarom naast praktische en projectspecifieke adviezen, ook duidelijke installatierichtlijnen en bij het opstarten van uw project, hands-on ondersteuning. Ook kunnen wij u naar een installateur verwijzen voor onze asfaltwapeningen.
 
ing. Paul ter Horst, Tensar International BV


Structurele asfaltwapening door opsluiting van het steenskelet

 

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...