inloggen  |  aanmelden

Succesvolle PAO-cursus ‘Burgerparticipatie in de openbare ruimte’ vindt weer plaats op 21 en 22 mei 2015

Gepubliceerd op: 21 April 2015

Landelijk zijn er honderden voorbeelden waar bewoners, ondernemers, scholen, bezoekers zelf een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de eigen stad, buurt of straat. Dit doen zij door zwerfvuil op te ruimen, door een groenstrookje te adopteren, door een moestuin voor de buurt in te richten of door via een burgerschouw hun mening te geven over de openbare ruimte. In vrijwel elke gemeente staat het bevorderen en ondersteunen van participatie hoog op de agenda. 

Drs. M. van der Zwan (PLAN terra BV) 

Deze cursus is specifiek gericht op Gemeenteambtenaren vanuit afdelingen beheer openbare ruimte, wijkbeheer en ruimtelijke ontwikkeling – ontwerp openbare ruimte. Ook professionals vanuit woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties horen tot de doelgroep.

De cursus geeft u handvatten voor het verder professionaliseren van dit werkterrein. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Hoe kan ik burgers (extra) en voor langere tijd motiveren om een actieve rol te spelen bij het verbeteren en beheren van de openbare ruimte? Welke communicatiestrategieën zijn in dit kader denkbaar en succesvol? Hoe koppel ik de actualiteit van bezuinigingen aan participatie? Hoe kan ik rekening houden met verschillen tussen wijken en met verschillen in leefstijlen en waardesystemen van burgers? Wat zijn succesvolle manieren om burgers te faciliteren bij hun acties? In hoeverre helpt belonen? Welke juridische aspecten spelen bij het ondersteunen van participatie-acties? 

Naast deze en andere vragen krijgt u ook een begrippenkader aangereikt dat de bekende inspraak/ ‘participatieladder’ aanvult. Naast meedenken met plannen van de gemeente gaat actief burgerschap over de invulling van een meer gelijkwaardige samenwerking tussen burger en overheid. Tijdens de cursus krijgt u talloze voorbeelden uit binnen en buitenland voorgeschoteld. Ook werkt u aan een eigen verbeter-actie agenda waarmee u de lessen vanuit de cursus vertaalt naar de eigen organisatie.

Enthousiaste deelnemers vertelden ons na afloop over deze cursus:

‘Veel nieuwe inzichten hoe het ook anders kan.’ (R. Gerben)

‘Inhoudelijk goed van strategie tot aan praktijk.’ (G. Speelberg)

‘Spiegel voor eigen werkmethode en organisatie. Uitbreiding van handvatten om te werken samen met bewoners.’ (T. Vos)

Wilt u ook meer weten en bent u benieuwd naar het programma van de cursus Burgerparticipatie in de openbare ruimte?

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...