inloggen  |  aanmelden

Subsidiepot van 6,2 miljoen voor schonere lucht in Rotterdam

Gepubliceerd op: 16 Mei 2013

Rotterdam gaat binnenvaartschippers rondom het havengebied subsidie geven voor maatregelen die de uitstoot van hun schepen verminderen. Daardoor moet de luchtkwaliteit in de regio verbeteren. De subsidie komt uit een pot van de provincie Zuid-Holland, de gemeente en stadsregio Rotterdam.

 

Ongeveer een kwart van de NOx-concentratie en zo’n 13 procent van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die in en rond de Rotterdamse haven varen. Ze zijn echter voor de economie van groot belang. Toch wil de overheid iets doen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de regio aantrekkelijker te maken voor bewoners en bedrijven. Daarom investeren de drie overheden nu 6,2 miljoen euro in het subsidiëren van maatregelen die de schadelijke uitstoot van de binnenschepen zullen reduceren. Het gaat daarbij om maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen zoals LNG. De toegekende subsidie is afhankelijk van de mate waarin de maatregelen effect zullen hebben.

 

Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Om aan die normen te kunnen voldoen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart en zijn gelden beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen. De subsidieregeling voor de binnenvaart maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit. 

Een greep uit ons leveranciersregister


ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...