inloggen  |  aanmelden

Subsidie voor snel internet Friese platteland

Gepubliceerd op: 1 April 2014

Vanaf heden is er subsidie beschikbaar voor snel internet in Friese plattelandsgebieden. De subsidieregeling is er voor kleinschalige pilotprojecten in gebieden waar nog geen kabel-of glasvezelaansluiting aanwezig is.
 

Het gaat om projecten voor een beperkt aantal huishoudens of zakelijke afnemers in de buitengebieden binnen een gemeente. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van 200.000 euro. Deze regeling staat open tot 1 juni. De subsidieregeling voor pilotprojecten is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 1,37 miljoen euro uit het programma Wurkje foar Friesland. In totaal steekt de provincie met Wurkje foar Friesland 300 miljoen euro in de Friese economie.
 
De regeling is de voorloper van de plannen van de provincie Friesland om later dit jaar te starten met een breedbandfonds- en loket. Met het fonds en het loket wil de provincie een netwerk voor snel internet aanleggen in de buitengebieden van Friesland. Om dit te kunnen realiseren tegen redelijke kosten voor de gebruikers van het netwerk, komt de provincie met een aansluitsubsidie. Samen met de Cooeperatie Fryslan Ring brengt de provincie in beeld waar in Friesland de behoefte aan snel internet het hoogst is.
 

Een greep uit ons leveranciersregister
PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...