inloggen  |  aanmelden

Stille straatstenen hebben de toekomst

Gepubliceerd op: 23 Oktober 2018

De laatste paar jaar is er een trend dat wegbeheerders in de woonwijken terug willen naar stenen in plaats van asfalt vanwege een langere levensduur en kleiner risico op kapitaalvernietiging bij achterstallig onderhoud. 

Vaak ondervinden zij daarbij weerstand van bewoners die (terecht) aanvoeren dat stenen meer geluid maken dan asfalt. De wegbeheerder weet ook dat na een reconstructie het geluid niet meer dan 2 dB mag toenemen vanuit de Wet Geluidhinder. Dus wendt hij zich steeds vaker tot stille straatstenen die wettelijk gezien zonder probleem toegepast mogen worden in plaats van asfalt.

De perceptie van bewoners is echter dat klinkers of straatstenen nooit zo stil kunnen zijn als (stil) asfalt. Daarnaast weten zij vaak niet dat er nog andere goede redenen kunnen zijn om voor stille elementenverharding te kiezen.

Lees verder in het blog van product manager Frank Kolderie.

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...


​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...