inloggen  |  aanmelden

Structureel minder geld beschikbaar voor openbare ruimte

Gepubliceerd op: 24 April 2014

Het grondbeleid van gemeenten zal ook na de crisis minder inkomsten opleveren. Gemeenteraden moeten daarom beter in staat worden gesteld om eigen keuzen te maken. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het advies 'Kwaliteit zonder groei, over de toekomst van de leefomgeving' dat is aangeboden aan de ministers Blok en Schultz.
 

Jarenlang hebben gemeenten verdiend aan stads- en dorpsuitbreidingen, door de waardestijgingen van grond en vastgoed. De winst werd onder meer gebruikt voor investeringen in de openbare ruimte, zoals extra fietspaden, rozenperkjes en het openhouden van het zwembad. Die tijd keert niet terug, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Ook na de crisis zal het grondbeleid minder inkomsten opleveren. Volgens de raad moeten daarom veel scherpere keuzen worden gemaakt: welke voorzieningen vinden gebruikers nodig en wat willen zij ervoor betalen?
 
Na decennia van demografische en economische groei is sprake van een afvlakkende trend. Het tempo en de omvang van stads- en dorpsuitbreidingen loopt daardoor terug. Dit zal in de nabije toekomst niet veranderen. De raad stelt voor om de positie van de gemeenteraad bij beslissingen over de omgevingskwaliteit te versterken. Daar moeten kosten en baten van investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte expliciet worden afgewogen. Daar waar de kwaliteit van de openbare ruimte toch afneemt is het, zolang een minimumniveau wordt gegarandeerd, aan de gemeenten om dat te accepteren of om er extra geld voor uit te trekken.
 
Gemeenten die meer in de openbare ruimte willen investeren moeten de keuzevrijheid hebben om dat te doen. Daarom vindt de raad dat het Rijk de mogelijkheid voor gemeentelijke belastingheffing moet verruimen. Verder bepleit de raad om private investeerders, zoals particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties of wijkverenigingen, meer vrijheid te geven om hun directe leefomgeving zo in te richten zoals ze dat zelf graag wensen. Gemeenten moeten daarin meer dan nu het geval is een ondersteunende rol vervullen.

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...