inloggen  |  aanmelden

Strenger toezicht op geothermie voor gemeenten

Gepubliceerd op: 2 April 2019

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)gaat scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. 
 

De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben. Daarom moeten gemeenten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan.

De komende twaalf jaar zal geothermie een hoge vlucht nemen. Volgens het Klimaatakkoord zal de toepassing van deze vorm van warmtewinning vertienvoudigen. Gemeenten zullen talloze geothermieputten gaan aanleggen. Daarbij zullen ze goed moeten letten op de veiligheidseisen. Dat gebeurt momenteel nog onvoldoende, zo blijkt het uit rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen. Uit onderzoek naar 1600 putten in het land blijkt dat er nog te veel gebreken en defecten zijn.
 
Putten worden gebruikt voor olie- en gaswinning, zoutwinning, opslag van stoffen en in sterk toenemende mate voor geothermie, het gebruik van aardwarmte. Een put is een verbinding van de boven- met de ondergrond, die bestaat uit een of meer buizen. Die kunnen gaan lekken, wat vooral schadelijk is als er maar één buis is. Zo waren er in Twente lekkages van pekelwater in zoutputten. Die zijn allemaal vervangen. Ook in de sector geothermie zijn dergelijke lekkages een risico. Daarom moet volgens het SodM de kwaliteit van de putten worden aangepakt.
 
Ook moeten gemeenten goed uitkijken met de plaatsen die zij kiezen om putten aan te leggen. Om zo min mogelijk warmteverlies te hebben bij transport, is het belangrijk dat de putten in de buurt van de gebruikers van de warmte liggen. Maar dat betekent ook weer niet dat de putten pal naast woonwijken moeten komen te liggen. Want voor onderhoud van de put of het verwijderen wanneer de put het einde van zijn levensduur heeft bereikt of moet worden uitgediept, kan het nodig zijn er weer een boortoren op te plaatsen. Als dergelijke torens vlakbij woonwijken komen te liggen, kan dat het maatschappelijk draagvlak voor geothermie ondermijnen, stelt het SodM.
 
Bron: binnenlandsbestuur.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...


Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers...