inloggen  |  aanmelden

Stil wegdek getoetst

Gepubliceerd op: 23 April 2013

Nieuw Cwegdek stille elementenverharding

Als een van eerste leveranciers van stille wegdekken heeft StruykVerwo Infra een wegdekcorrectie laten vaststellen volgens het nieuwe reken- en meetvoorschrift geluid dat per 1 juli 2012 van kracht is.

Silent Way
Het geluidreducerend effect van Silent Way is bijna gelijk aan dat van Dunne Deklagen A. Dit maakt deze geluidarme klinker een aantrekkelijk alternatief voor stil asfalt, met name binnen de bebouwde kom. Momenteel is een 90-tal gemeenten bezig met het opstellen van een actieplan geluid in het kader van de richtlijn omgevingslawaai, tweede tranche.

Klik hier voor meer informatie.

 


Een greep uit ons leveranciersregister


Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...