inloggen  |  aanmelden

Stil wegdek getoetst

Gepubliceerd op: 23 April 2013

Nieuw Cwegdek stille elementenverharding

Als een van eerste leveranciers van stille wegdekken heeft StruykVerwo Infra een wegdekcorrectie laten vaststellen volgens het nieuwe reken- en meetvoorschrift geluid dat per 1 juli 2012 van kracht is.

Silent Way
Het geluidreducerend effect van Silent Way is bijna gelijk aan dat van Dunne Deklagen A. Dit maakt deze geluidarme klinker een aantrekkelijk alternatief voor stil asfalt, met name binnen de bebouwde kom. Momenteel is een 90-tal gemeenten bezig met het opstellen van een actieplan geluid in het kader van de richtlijn omgevingslawaai, tweede tranche.

Klik hier voor meer informatie.

 


Een greep uit ons leveranciersregister


Roelofs is een modern familiebedrijf met een ruim 59-jarige staat van dienst in...

MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

ABOS b.v. is een gespecialiseerde organisatie, die in de afgelopen jaren zeer veel know-how en expertise...