inloggen  |  aanmelden

Sterke kwaliteitsborging in de markt van de Bouwkundige Vooropnamen

Gepubliceerd op: 26 Februari 2014

Op 14 februari zijn door IKOB-BKB aan Fides Expertise BV en Van Monsjou & Partners BV de eerste KOMO-certificaten voor Bouwkundige Vooropnamen uitgereikt. Hiermee wordt een nieuwe kwaliteitsimpuls gegeven aan de markt van bouwkundige vooropnamen. Goede vooropnames voorkomen bij de behandeling van schadeclaims problemen met bewoners en imagoschade van opdrachtgevers. Met deze kwaliteitsborging zijn alle betrokkenen verzekerd van een goede opname.

Externe controle waarborgt kwaliteit
Alle vooropnamewerkzaamheden die worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf moeten worden gemeld bij IKOB-BKB. Steekproefsgewijs worden projecten gecontroleerd op de objectieve eisen van de BRL 5024. De opdrachtgever kan controleren of het werk is aangemeld waardoor het in aanmerking kan komen voor de steekproef.

Interesse vanuit de markt is groot, u mag er van uitgaan dat alle bureaus die zich bezig houden met kwalitatief goede vooropnames over zullen gaan tot certificering volgens de richtlijnen van KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 5024.

Totstandkoming BRL 5024
De KOMO-certificaten zijn afgegeven op basis van de Beoordelingsrichtlijn BRL 5024.  In deze richtlijn staan objectieve eisen voor de uitvoering van de opnamen en voor de externe controle door IKOB-BKB. Initiatiefnemers Fides Expertise  BV en Van Monsjou & Partners BV hebben in overleg met het IKOB-BKB een zware commissie samengesteld uit opdrachtgevers en gebruikers van bouwkundige vooropnames. Door de brede samenstelling zijn de eisen objectief. U kunt de richtlijn downloaden op www.ikobbkb.nl. De commissie bestaat uit  de volgende deelnemers;
 • Fides Expertise BV ( opname en monitoring bureau) - Fred Pannekoek
 • Van Monsjou en partners BV (opname  en monitoring bureau) - Sander van Monsjou
 • Aon Risk Solutions (Assurantiemakelaar) –Carla Louwerens
 • Vanderwal & Joosten BV ( schade-experts CAR en AVB ) –Sander van Amelsfoort
 • Van der Bos en Boon BV ( schade Experts CAR en AVB)  - Mathy Boon
 • Crux engineering BV( ingenieursbureau ) - Holger Netzel
 • NautaDutilh N.V ( Advocaten waaronder bouwschade) – Eric van Niekerk
 • Amlin Corporate Incurance te Amstelveen ( verzekeraar) – Theo Groefsema
 • Delta Lloyd Schadeverzekering NV ( verzekeraar) - Nico Carree
 • Gemeentewerken Rotterdam (Schade en verzekeringszaken)  - Bert van der Knoop
 • Hoogheemraadschap van Delfland ( schade en verzekeringszaken) Aad Slingerland
Voorbeeldtekst bestekken
De BRL 5024 is ook goed nieuws voor de bestekschrijvers. Het uitvragen van een goede en betrouwbare bouwkundige vooropname is nu erg eenvoudig geworden.

Door de volgende bepaling in het bestek op te nemen bent u verzekerd van optimale kwaliteit:
De bouwkundige vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bureau dat aantoonbaar voldoet aan de BRL 5024. 

Het is dan niet meer nodig om alle overige, doorgaans verouderde teksten over makelaars, beëdigde taxateurs en/of experts in de bestekken op te nemen. Taxateurs en makelaars, beëdigd of niet, zijn niet gespecialiseerd in het uitvoeren van vooropnames.  Daarbij worden taxateurs,  makelaars en experts van niet gecertificeerde bureaus niet gecontroleerd op de juistheid van de vooropname. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
IKOB-BKB  (Jeroen van der Eeze) tel.  030-6358060 www.ikobbkb.nl   
Ligthart Advies (Peter Ligthart) tel. 06-51033342  http://nl.linkedin.com/in/peterligthart
   
Klik hier om de BRL 5024 gratis te downloaden.
 

Een greep uit ons leveranciersregister


MIDLAND is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig inspectie- en expertisebureau op het gebied van ...

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...