inloggen  |  aanmelden

Steeds meer gemeenten wijzen schaliegasboringen af

Gepubliceerd op: 25 September 2012

Steeds meer Nederlandse gemeenten verklaren zich 'schaliegasvrij'  en hebben aangegeven dat ze geen medewerking verlenen aan boringen naar het omstreden gas. Dat concludeert Milieudefensie uit een eigen inventarisatie. Sinds augustus 2011 hebben volgens de organisatie al 26 gemeenten deze stap genomen. Milieudefensie is blij dat lokale overheden zich verzetten tegen de (proef-) boringen omdat de organisatie van mening is dat er grote risico's voor mens en milieu aan kleven.

 

De inventarisatie van Milieudefensie is gebaseerd op schriftelijke bronnen, zoals collegebesluiten en door gemeenteraden aangenomen moties. De gemeenten bevinden zich in het hele land, met als zwaartepunt de provincies Brabant en Gelderland, waar tot nu toe de meeste opsporingsvergunningen voor schaliegas zijn uitgegeven. De winning van schaliegas is omstreden omdat de gevolgen van de boringen nog niet bekend zijn.

 

Op 5 september werd bekend dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de risico’s van (proef)boringen naar schaliegas. (Demissionair) Minister Verhagen meldde de Tweede Kamer dat het onderzoek op zijn vroegst halverwege volgend jaar gereed zal zijn en kondigde een moratorium af: tot medio 2013 mogen geen (proef)boringen naar schaliegas of het daaraan verwante steenkoolgas gedaan worden.

 

 “De toezegging van Verhagen betekent geenszins dat het gevaar geweken is”, zegt Geert Ritsema van Milieudefensie. “Het is onduidelijk hoe de uiteindelijke beslissing onder een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer uitvalt. Wij roepen daarom alle gemeente- en provinciebesturen op om zich ook alvast schaliegasvrij te verklaren en hun medewerking aan boringen te weigeren, vooral als in hun gebied door het Rijk opsporingsvergunningen zijn uitgegeven, of als dergelijke vergunningen zijn aangevraagd.”

Een greep uit ons leveranciersregister


PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van...

Binnen en buiten Europa hebben wij reeds honderden parken mogen voorzien van kleur...